Otroštvo / 1929−1935

Rojstvo Rodim se 26. septembra 1929. Mislim, da sta starša to leto dokončala hišo in morda tudi del gospodarskega poslopja. Povijejo me - tako kot večino otrok - doma, s pomočjo babice. Babištvo Babištvo je bil zelo čislan poklic. Koliko formalne izobrazbe je bilo potrebno za ta poklic, ne vem, vsekakor so imele te ženske… Continue reading Otroštvo / 1929−1935