Poglavja

Rodbina

Na kratko o rodbini Jesih
Družinsko drevo Jesihov z Iga
Rodbina Maligoj

Otroštvo

Otroštvo / 1929−1935

Osnovna šola

Prvi razred v Mokronogu / 1935−36
Drugi razred v Iški vasi / 1936−37
Med Igom in Iško vasjo / 1938−40

Nižja gimnazija

Uršulinke / 1940-41
Vojna / 1941
Konec otroštva / 1941-42
Pri tujih ljudeh / 1942-43
Fašiste zamenjajo nacisti / 1943−44

Učiteljišče

Učiteljišče / 1944−45
Učiteljišče v svobodi / 1945−46
Učiteljišče in obnova / 1946−47
Kolonija v Portorožu / 1947
Matura / 1948
Smučarska šola na Golteh / 1948
Koloniji Predvor in Tolmin / 1948
Prva služba / 1948

Študij

Študij kemije / 1949
Družina v težavah / 1954
Izlet na Bavarsko / 1954

Družinsko življenje

Darko / 1956
Izlet po Jugoslaviji / 1956
Zaposlitev / 1956
Motorizacija / 1957
Selitev v Celje / 1960
Matej / 1960
Tadej / 1966
Življenje v Celju / 1974 – 1977