Učiteljišče in obnova / 1946−47

Jesen 1946 NekaJ študentov zapusti Učiteljišče in se vrne v redno šolanje, zato nas razdelijo v dva oddelka. V oddelku A smo dekleta in 9 fantov, skupaj 30, v B pa 30 deklet. Najstarejša sošolka in sošolec sta rojena leta 1923, potem pa so še iz 1926, 1927, 1928 in 1929. Jaz sem med najmlajšimi. Zaradi… Continue reading Učiteljišče in obnova / 1946−47