Učiteljišče v svobodi / 1945−46

Šolsko leto 1945−46 Internat Stanujem v internatu na Ambroževem trgu. Prej je bil to samostan. Samo dekleta, dijakinje vseh starosti. Vsaka skupina dijakinj ima svojo prefekto, ki z njimi dela in jih vodi. Navadno so to študentke, ki si na ta način zaslužijo stanovanje in prehrano. Morda tudi plačilo, a to mi ni znano. Učiteljiščnice… Continue reading Učiteljišče v svobodi / 1945−46