Učiteljišče v svobodi / 1945−46

Šolsko leto 1945−46 Internat Stanujem v internatu na Ambroževem trgu. Prej je bil to samostan. Samo dekleta, dijakinje vseh starosti. Vsaka skupina dijakinj ima svojo prefekto, ki z njimi dela in jih vodi. Navadno so to študentke, ki si na ta način zaslužijo stanovanje in prehrano. Morda tudi plačilo, a to mi ni znano. Učiteljiščnice… Continue reading Učiteljišče v svobodi / 1945−46

Učiteljišče / 1944−45

Sprejemni izpit na Učiteljišče Jesen 1944 Po končani nižji gimnaziji se moram odločiti med višjo gimnazijo, učiteljiščem ali ekonomsko srednjo šolo. Drugi šol niti ne poznam. Želim na učiteljišče, tako kot tetica in sestrična Ivi. Sprejemni izpit je iz enega predmeta in preizkusa posluha. Vse opravim v redu, pa me vseeno odklonijo, češ da imam… Continue reading Učiteljišče / 1944−45

Fašiste zamenjajo nacisti / 1943−44

Osvobojeno ozemlje Ig Jesen 1943 Tetica nas otroke uči partizanske pesmice. Na oknu glej obrazek bled, Bilečanka in druge. Po umiku Italijanov na Ig pridejo partizani, tu imajo štab. Urejajo življenje na osvobojenem ozemlju. Tetica začne poučevati, me ne gremo v Ljubljano, ampak ostanemo doma, zaradi obljube, da se bo naše šolanje nadaljevalo na Igu. Nazaj… Continue reading Fašiste zamenjajo nacisti / 1943−44